Schrijfwedstrijd voor mensen met een chronische aandoening

Schrijfwedstrijd voor mensen met een chronische aandoening

In samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis en Sportpunt Gouda organiseert het Patiënten Contact Groene Hart (PCGH), van oktober tot en met januari 2018 een schrijfwedstrijd. Iedereen met een chronische aandoening, en wonend in het Groene Hart, wordt uitgenodigd zijn of haar persoonlijke ervaringen over bewegen met een aandoening te delen.

Thema van de schrijfwedstrijd: Bewegen doet me wat!
Bewegen is niet altijd vanzelfsprekend. Wie een chronische aandoening heeft, loopt vaak tegen problemen aan. Niet alleen bij het sporten, maar ook bij het doen van oefeningen die nodig zijn bij de aandoening of gewoon bij de dagelijkse activiteiten kan men te maken krijgen met beperkingen in je bewegingen.

Onder bewegen kun je zowel verstaan de energie/moeite die het dagelijkse leven met een aandoening vraagt als bewegen in de zin van oefenen en sporten. Het PCGH vraagt iedereen met een chronische aandoening  een persoonlijk verhaal over het thema ‘Bewegen doet me wat!’ te schrijven. Welke haken en ogen kom je tegen bij bewegen met jouw aandoening/beperking? Hoe ben je daarmee omgegaan en waarom ben je toch aan het bewegen gegaan? Wat hield je aanvankelijk tegen? Hoe draagt bewegen bij aan jouw kwaliteit van leven?
Het verhaal mag maximaal 700 woorden bevatten. Voor alle voorwaarden en de manier van inleveren van de verhalen zie www.pcgh.nl

Stadsdichter Hanneke Leroux in de jury
Een deskundige jury, bestaande uit Hanneke Leroux, werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis en teven Gouds stadsdichter, Joop Hazenbroek van Sportpunt Gouda en ervaringsdeskundigen Yvonne Balvers (reumavereniging Gouda e.o.) en  Agnes Spuij (MS vereniging Zuid-Holland Oost) zullen uit alle inzendingen drie prijswinnaars kiezen. De drie winnaars worden bekend gemaakt op het aansluitende symposium in het Groene Hart Ziekenhuis in februari 2018 en krijgen een kleine geldprijs. De winnende verhalen zullen t.z.t. op de site worden gepubliceerd.

Waarom een schrijfwedstrijd?
Mensen met een aandoening hebben veel overeenkomende ervaringen. Door elkaars verhalen te delen wil het PCGH de onderlinge herkenning en erkenning van deze ervaringen bevorderen. Dit wil de PCGH stimuleren met deze schrijfwedstrijd. De lezers van de winnende verhalen kunnen zich erin terugvinden. Delen en herkennen van ervaringen versterkt de eigen weerbaarheid en mogelijkheden van mensen met een aandoening.

 

02 oktober 2017 | Algemeen

Zoek in nieuws

Demo