Nieuwe eisen voor de zwemles van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)

Nieuwe eisen voor de zwemles van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)

Ter info: Per direct worden de nieuwe eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) gehandhaafd bij alle zwemlessen. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd via onderstaande mail:

Beste ouders/verzorgers,

Op 1 januari 2018 zijn de nieuwe Nationale Zwemdiploma’s voor het Zwem-ABC ingevoerd.  Iedere paar jaar worden de exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de zwembranche. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden een kind nodig heeft om te overleven (niet te verdrinken/zichzelf te kunnen redden) en om plezier te hebben in het water.

Binnen de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's is door een team van deskundigen, waaronder bewegingswetenschappers en professionals/praktijkmensen uit de zwembranche, beschreven welke vaardigheden kinderen moeten tonen bij het diplomazwemmen. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd.

Wat zijn de gevolgen voor jouw kind?
Wij gaan per direct werken met de nieuwe landelijke eisen, de lessen (A, B en C) worden hier dan ook op aangepast. Daarnaast wordt er volgens de nieuwe eisen bepaald welke kinderen wel/niet mogen afzwemmen.

Leerlingvolgsysteem
- Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de eisen die je kunt vinden in ons leerlingvolgsysteem. Alle huidige zwemresultaten van uw zoon/dochter worden eerst verwijderd zodat wij de nieuwe tussendoelen kunnen invoeren.
- Wij zullen de maand januari gebruiken om alle smilies weer up-to-date te hebben zodat je een goed overzicht houdt van de vorderingen van jouw kind.

Heb je vragen over het nieuwe zwemdiploma dan kun je aanvullende informatie vinden op: www.allesoverzwemles.nl  

Heb je een andere vraag of opmerking? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0182-694969 of stuur een e-mail naar zwemles@sportpuntgouda.nl

08 januari 2018 | AlgemeenZwemnieuwsSportnieuws

Zoek in nieuws